زرد و سبز و صورتی چه فایده؟!

زرد و سبز و صورتی چه فایده؟!
رنگ های نوبتی چه فایده؟

قرمز و سپید را ردیف کن!
خنده ات قیامتی... چه فایده؟

پر بزن پرنده سپید! آه_
زیر سقف لعنتی چه فایده؟

چشمک ستاره ها که کور شد
آسمان پاپتی چه فایده...

عشق با تو صد زبان باز داشت
بند در خجالتی چه فایده؟

جنس دست دومی عزیز من!
فرض کن که لعبتی چه فایده؟

می گذارم از تو بگذرد زمان
مثل بمب ساعتی چه فایده

پر بزن پرنده سپید من!
آب و دان قسمتی چه فایده!

هی بگو چه فایده؟ چه فایده!
شعر های خط خطی چه فایده؟

مانده حرف های دیگری هنووز
با زبان لکنتی چه فایده؟

/ 2 نظر / 17 بازدید
Arman

آرمان نيوز(Arman News)[گل]

فریبا

خیلی قشنگ بود ... "خنده ات قیامتی... چه فایده؟"