/ 1 نظر / 21 بازدید
30 شمش طلا هديه حظور شماست

www.CD.vov.ir این اتفاق دیگر تکرار نخواهد شد پس مراقب باشید فراموش نکیند 8 / 8 / 1388 ساعت 8 صبح منتظر شما هستیم مصادف با ولادت امام رضا (ع) یک بار دیگر غرور آفرین ظاهر شدیم و ایران را به رخ جهانیان خواهیم کشید یک اتفاق سیاسی اجتماعی فرهنگی آموزشی علمی در این سایت ۵٠ قدم به جلو با حضور پرشور در سایت در تاریخ 8 / 8 / 1388 از ایران حمایت نمایید ٣٠ شمش طلا هدیه حضور شماست !!! www.CD.vov.ir