هنگ کردم

جاتون خالی یه جایی بودم که یه درویشی داشت صحبت میکرد ما بین صحبتش یه چیزی گفت من هنگ کردم خیلی برام جالب بود اون گفت

گویند خدا همیشه با ماست. ای غم نکند خدای مایی.

دو باره رفتم تو فکر دارم هنگ میکنم.

/ 0 نظر / 21 بازدید