آری ای خوب قشنگ

آری ای خوب  قشنگ ؛

زندگی ، آمدن و رفتن نیست ...

خاطره ها هستند ، گاه شیرین و گهی تلخ و غریب !

بهتر آن است که در روز جدید ،

فکر را نو بکنیم ، عشق را ، سر بکشیم

و دل تار غمین را

بنشانیم سر سفره نور ،

خانه اش را بتکانیم و سپس

هر در رو پنجره را ، سوی چشمان خدا وا بکنیم ...

روز نو آمده است

/ 0 نظر / 19 بازدید