ای که بر لبهای ما طرح تبسم می شوی

ای که بر لبهای ما طرح تبسم می شوی

دعوت ما بوده ای  ,  مهمان  مردم  می شوی

 

وقتی به کسی دل می بندی و او را از دست می دهی، گویی دنیا بر سرت آوار شده است، کسی که می خواستی تا آخر عمر با او بمانی و از عشق برایش بخوانی و از عشق برایت بخواند، کسی که او را نیمه گمشده خود می دانستی توی ناقص را در حسرت تکمیل شدن باقی می گذارد و تو می دانی که دیگر هیچ گاه به او نمی رسی. و اما تو ........ هنوز دوستش داری و برایش آرزوی خوشبختی می کنی... واقعا "چه زیباست عشق با اینکه می دانی هیچ گاه به او نمی رسی"

 

 

 


امروز ،هوای باد و باران دارم

 

     یک پاره ابر زیر مژگان دارم

 

در سینه دلم چو عصر جمعه تنگ است

 

اندوه زده ام هوای یاری دارم

/ 0 نظر / 17 بازدید